De Kinky Horns is een groep van tien muzikanten die blazen op zeeslakkenhuizen. Zij hebben hun naam ontleend aan de kinkhoorn, één van de schelpensoorten waarop geblazen wordt. De groep verzorgt muzikale intermezzo's op nautische evenementen of gebeurtenissen met schelpen als thema.