Strombus gigas
Strombus gigas
Charonia tritonis
Charonia tritonis
Cassis cornuta
Cassis cornuta

De schelpen, zoals de kinkhoorn (Strombus gigas), de tritonhoorn (Charonia tritonis) en de helmhoorn (Cassis cornuta) zijn er in verschillende formaten. Hoe groter de schelp, hoe lager de toon. Op één schelp kan slechts een zeer beperkt aantal tonen geblazen worden. Dit heeft tot gevolg dat er meerdere muzikanten nodig zijn om een melodie te kunnen spelen.

Schelpen werden en worden over de gehele wereld gebruikt als signaalinstrument of als communicatiemiddel. Op zee als misthoorn (o.a. Nederland, Frankrijk), in de oorlog voor het geven van strijdsignalen (o.a. Japan), tijdens tempelceremoniën (o.a. India, Nepal), voor het verjagen van kwade geesten (o.a. Nieuw Guinea) of bij geboorte/sterfte van belangrijke stamleden (o.a. Oceanië).